Äänestäjälle

Äänestäjä: kiinnostaako eduskuntavaaliehdokkaiden tasa-arvonäkemykset aidosti sekä naisten että miesten tasa-arvoa koskevissa asioissa? Tasa-arvovaalit.net listaa tällä sivustolla Paremman Tasa-arvon Ehdokkaita, jotka ovat sitoutuneet edistämään aitoa tasa-arvoa miesten ja naisten välillä.

Näin vaalien alla jokainen poliitikko ja vaaliehdokas puolueesta tai poliittisesta ideologiasta riippumatta kertoo kannattavansa sukupuolten tasa-arvoa. Mitä se tarkoittaa käytännössä, vaihtelee kuitenkin hyvinkin paljon. Tasa-arvovaalit.net on selvittänyt yksityiskohtaisilla vaalikonekysymyksillä ehdokkaiden kantoja käytännön tasa-arvokysymyksiin, joissa myöskään miesten tasa-arvon ongelmakohdat eivät jää pimentoon.

Näiltä sivuilta löydät Paremman Tasa-arvon Ehdokkaat vaalipiireittäin listattuna koko Suomesta. Jos aito sukupuolten välinen tasa-arvo edustaa arvojasi, valitse Parempaan Tasa-arvoon sitoutunut ehdokas.

 

 

Ehdokkaalle

Ehdokas: Kannatatko miesten ja naisten tasa-arvoa? Tasa-arvovaalit.net myöntää eduskuntavaaliehdokkaiden vaalikonevastausten perusteella Paremman Tasa-arvon Ehdokas -tunnuksen ehdokkaille, jotka Tasa-arvovaalit.net mielipidekyselyn perusteella ovat sitoutuneet edistämään aitoa tasa-arvoa, joka huomioi sekä miesten että naisten aseman Suomessa.

Ehdokas, haluaisitko näkyä tällä sivustolla mutta et ole saanut kutsua osallistua kyselyyn. Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@tasa-arvovaalit.net niin saat yksilöidyn linkin kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen ei vie kuin muutaman minuutin, ja sen voi keskeyttää ja jatkaa myöhemmin uudelleen. Vastaaminen tuo tasa-arvoon sitoutuneelle ehdokkaalle näkyvyyttä ja äänestäjille mahdollisuuden kohdata tasa-arvoa kannattava eduskuntavaaliehdokas.

Paremman tasa-arvon ehdokkaat: